Individuālā piedāvājuma pieprasījums

Apzinoties uzņēmēju dažādās vajadzības un individuālo darba specifiku, veicam speciāla tarifu plāna sastādīšanu telefonsarunu un interneta izmaksu samazināšanai. Lai sagatavotu individuālo piedāvājumu, lūdzam sniegt atbildes uz šiem jautājumiem un nosūtīt mums Jūsu pašreizējos telefona un interneta rēķinus analīzei.
 
Pieprasījuma forma
Uzņēmuma nosaukums *
Kontaktpersona jautājumiem (Vārds, amats) *
Tālrunis
E-pasts *
Galvenie iebildumi, problēmas attiecībā uz patreizējo sakaru operatoru
Vēlamie ieguvumi izmantojot Optrix pakalpojumus
Interesējošie pakalpojumi:
Internets
Fiksētie telefonsakari
Mūsu pēdējā mēneša rēķini par telefonu un internetu *
+ papildus fails